Polityka prywatności

Polityka prywatności
Dane osobowe

Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają za jego zgodą wprowadzone do bazy danych sklepu internetowego www.hafciarstwo.shoparena.pl. Administratorem tych danych jest Firma Hafciarstwo - usługi produkcja NIP 6181030633 adres poczty elektronicznej sklep@obrusy-kalisz.pl , numer telefonu: 500-215-358(opłata standardowa - wg cennika właściwego operatora).
Baza danych sklepu www.hafciarstwo.shoparena.pll została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom/Klientom składania Zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.
Baza danych Sklepu internetowego została stworzona w celu: a. Nawiązania, ukształtowania treści, zmiany czy też rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa sprzedaży) b. Dostarczaniu(za uprzednią zgodą Użytkownika), treści dot. Sklepu internetowego za pomocą „newslettera”
Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 tj. w zależności od wyboru Klienta. Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu sklep@obrusy-kalisz.pl, lub też telefonicznie pod numerem telefonu 500215358.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie internetowym.
Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:
a.nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,

b.adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,

c. adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,

d. adres elektroniczny (adres e-mail),

e. numer telefonunumer

f. NIP (opcjonalnie, dla firm).

7. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z §5 pkt6 . a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną (z wyjątkiem usługi „newslettera” dla której wystarczające jest podanie adresu elektronicznego – adresu email).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl